สีคิ้ว

ART HOUSE CO., LTD.

สีคิ้ว

บริษัท อาร์ต เฮ้าส์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างหลากหลายรูปแบบและครบวงจร รวมถึงงานบริการออกแบบ บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาและก่อสร้าง ตลอดจนความร่วมมือในโครงการก่อสร้างจากบริษัทชั้นนำต่างๆ จากประสบการณ์ทั้งร่วม 20 ปี ในวงการอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ร่วมมือกันก่อให้เกิดเป็น บริษัท อาร์ต เฮ้าส์ จำกัด เพื่อที่จะก้าวไปสู่บริษัทชั้นนำในด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในอนาคต
RESPONSIBILITYCONSTRUCTION
YEAR-
CLIENTสีคิ้ว
AREA-
PROJECT VALUE-
STATUS-